ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА ЦСМП -Видин
Центърът е лечебно заведение, в което медицински специалисти с помощта на друг персонал оказват спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация. С ПМС № 195/95 г се създава ЦСМП- Видин на територията на Видинска област, обхваща територия от 3022. кв.км и население 108067 души. Фактическа дейност ЦСМП започва да развива от 01.9.1996г.
Основната нормативната база, на която се опира дейността е :   Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ –актуализирана  ДВ, бр. 69 от 7.08.2001 г.;  ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ – от 2016г И  НАРЕДБА № 45 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина" Наредба 12/2015г

ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ЦСМП -ВИДИН
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg